Dreams come true

Dreams are the driving force that helps children fight illness, stimulates learning, creativity, etc… Every child has a dream. It can be large or it can be small and simple. But no matter what it is, it is important to just believe that it can come true.

We asked Anton to tell us his story , how his most cherished dream came true last year: “From early childhood I’m fond of football, I read books about my favorite sport and the history of football.  When I was 5 years old I tried to run with friends and play football, but now, due to illness, I can only be a judge on the field sitting in a special scooter. Most of all, my dream was  going to Brazil to watch Brazilian football, feeling the atmosphere of the match and communicating  with football players, a true legend  and the favorite football player Pele.”

The boy constantly receives supportive therapy to manage the disease. But, above all, sincere love to football helps him not to lose hope.

And so, first of all thanks to Anton’s mother, who knew about his cherished dream and decided to take part in the national project “Make a dream come true” for the sake of her son, thanks to this project and caring people, Anton’s dream became a reality! The boy covered a flight of almost 12,000 kilometers and saw with his own eyes sunny Brazil, the motherland of his favorite football players. There he visited the football club of Sao Paulo- Palmeiras, even the training of the star team. Photos and autographs on the ball, even the signature of the coach, remain in memory of this meeting.

“I met the players and my superhero – Dudu, who showed me a few football passes. He also visited the museum of football legend Pele in Santos. In Brazil, another dream of mine came true – to swim in the ocean. There was also a meeting with the teams of two other famous football clubs – Sao Paulo and Santos, and an unforgettable football match” , Anton remembers.

With dozens of autographs, gifts, a lot of impressions and new acquaintances, happy Anton returned home. But his dream didn’t end there. A few months later, the young football fan received a branded T-shirt from FC Shakhtar with an autograph and wishes of the legend of Ukrainian football of Brazilian-born Marlos.

In December 2019, during a Christmas concert, to which he and his family were invited by the organizers of the project “Make the dream a reality”, the boy was waiting for another surprise – in the presence of thousands of people he received a personal autograph from the king of football – Pele! The autograph of the world star was in the photo from the personal archive of the football player. This gift was sent by a Brazilian doctor that Anton met at Pele’s Museum in Brazil. “I was very very happy at that moment”, he said.

So, a dreaming person is a happy person. Dream, believe in yourself and your dream willsurely come true!

This content has been provided by PO “Ukrainian parent project MIO-LIFE”

Мрії здійсненні

Мрії — це рушійна сила, яка допомагає дітям боротися з хворобою, стимулює навчатися, займатися творчістю та ін.. У кожної дитини є мрія. Вона може бути великою і грандіозною, а може бути маленькою і нехитрою. Але зовсім неважливо яка вона, важливо просто вірити в її здійснення. Ми вирішили дізнатися у Антона, яка його сама заповітна мрія несподівано для нього самого здійснилася минулого року: «Ще з малечку я захоплююся футболом, читаю книжки про улюблений спорт та історію футболу. У 5 років я ще намагався бігати з друзями та ганяти м’яча, проте зараз, через хворобу можу бути лише суддею на футбольному полі, сидячи на спеціальному скутері. Понад усе на світі я мріяв потрапити до Бразилії, аби побачити гру бразильських футболістів, відчути атмосферу матчу та поспілкуватися зфутболістами та живою легендою і улюбленим футболістом – Пеле.» Хлопчик постійно отримує підтримуючу терапію, аби протистояти хворобі. Та понад усе йому допомагає не опускати руки щира любов до футболу. І от, завдяки в першу чергу матусі Антона, яка знала про його заповітну мрію та вирішила заради сина прийняти участь у національному проекті «Здійсни мрію», завдяки звісно цьому проекту та небайдужим людям мрія Антона стала реальністю! Хлопчик подолав переліт майже у 12 000 кілометрів та на власні очі побачив сонячну Бразилію, батьківщину своїх улюблених футболістів. Там він відвідав футбольний клуб Сан-Паулу – Палмейрас, навіть тренування зіркової команди. На пам”ять про цю зустріч

залишилися фото та автографи на;ячі, навіть підпис тренера. «Я познайомився з футболістами та з моїм кумиром – Дуду, який показав мені декілька футбольних пасів. Ще відвідав музей легенди футболу Пеле в Сантосі. В Бразілії здійснилася ще одна моя мрія – поплавати в океані. Також була зустріч з командами двох інших відомих футбольних клубів –

Сан-Паулу і Сантос, та незабутній футбольний матч» – згадує Антон. З десятками автографів, подарунків, купою вражень та нових знайомств щасливий Антон повернувся до дому.

Але на цьому здійснення мрії Антона не завершилось. Через кілька місяців маленький футбольний шанувальник отримав фірмову футболку від футбольної команди «Шахтар» з автографом та побажаннями легенди українського футболу бразильського походження – Марлоса. Та у грудні 2019 р., під час різдвяного концерту, на який його з родиною запросили організатори проекту «Здійсни мрію», хлопчика чекав ще один сюрприз – на очах тисячі глядачів йому вручили іменний автограф від короля футболу – Пеле! Автограф від світової зірки був на фотокартці з особистого архіву футболіста. Цей подарунок надіслав бразильський лікар, з яким Антон познайомився у музеї Пеле в Бразилії. «Я був неймовірно щасливий в ту мить», сказав він. Отже, мрійлива людина – це щаслива людина. Тому мрійте, вірте в себе і свою мрію, і вона обов’язково здійсниться!

Статтю підготовлено ГО Український батьківський проект MIO-LIFE».